Đối với những cán bộ thoái hóa biến chất, liều thuốc đặc trị căn bệnh này đó là phê bình, tự phê bình kết hợp với sự giám sát của Đảng và sự giáo dục, dạy dỗ của nhân dân. Đảng không muốn mất cán bộ, nhân dân cũng luôn rộng lòng với những người trót bước vào con đường tối nhưng quyết tâm uống thuốc để trị bệnh. Với những người đang dao động, phải cố gắng đưa họ trở về con đường sáng để hạn chế thấp nhất số cán bộ đảng viên hư hỏng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện với PV Đại Đoàn Kết về công tác xây dựng Đảng thời gian tới.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Thưa Trung tướng, nếu phải đưa ra một nhận xét về đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, ông sẽ nhận xét gì?

Nhìn chung cán bộ đảng viên của ta là tốt. Nhưng có một số không ít cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về chính trị tư tương phẩm chất đạo đức, đặc biệt là thoái hóa về phẩm chất đạo đức. Thật ra, nhân dân không bao giờ mất lòng tin với Đảng, nhân dân mình một lòng đi theo Đảng. Nhưng cái người ta mất niềm tin đó là do một số không ít cán bộ, đảng viên có chức quyền thoái hóa, biến chất đã gây mất niềm tin của nhân dân cũng như uy tín, thanh danh của Đảng. Có người nói Đảng hư hỏng, không phải như vậy. Theo tôi, tuyệt đại đa số đảng viên vẫn giữ được phẩm chất. Nhưng tại sao cứ để thế lực thoái hóa đó tồn tại và mạnh lên. Để xảy ra tình trạng này là bởi chính sự đấu tranh trong Đảng không cương quyết, không mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu. Điều này đã làm cho đội ngũ cán bộ xấu hư hỏng thêm.

Vậy theo Trung tướng đâu là những nguyên dẫn đến sự suy thoái, biến chất của những công bộc của dân này?

Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo cá nhân tôi có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, bản thân cán bộ, đảng viên thực sự hư hỏng biến chất. Họ nắm giữ một vị trí nào đó có chức, có quyền không tự chế ngự được mình, dùng quyền cá nhân để trục lợi cho mình mà quên mình là công bộc của dân. Thứ hai, về phần tổ chức, nhiều cán bộ còn tốt, nhưng chỉ tốt cho bản thân anh ta thôi, chứ chưa thể hiện tính chiến đấu của một cán bộ đảng viên kiên quyết đấu tranh với cái sai trái. Thứ ba, để xảy ra những khuyết điểm vừa qua là bởi Đảng chưa phát huy được vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên. Thực tế, cán bộ đảng viên do dân bầu, dân phải được kiểm soát. Nhưng lúc được bầu rồi họ lại "ngồi” trên đầu của dân. Đó là quan cách mạng, chứ không phải cán bộ vì dân. Dân không được giám sát, đó là khuyết điểm trách nhiệm của Đảng. Dân sinh ra Đảng, không có dân làm gì có Đảng. Dân đã lập ra Đảng thì dân phải có quyền giám sát Đảng, chứ không phải là góp ý kiến cho Đảng. Đảng lãnh đạo dân không có nghĩa là đứng trên dân mà là để phục vụ dân. Nói như Bác, cán bộ là công bộc của dân, có người công bộc nào lại áp bức chủ của mình không?

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho thấy Đảng đã kiên quyết giải quyết vấn đề xây dựng Đảng. Muốn vậy phải giải quyết từng bước những vấn đề thoái hóa biến chất trong Đảng. Những người nào không chịu sửa chữa tu dưỡng sẽ đưa ra kỷ luật Đảng, ra trước pháp luật của Nhà nước. Những người thấy còn có thể sửa chữa sẽ kéo họ trở về đúng vị trí của mình; thế mới lấy lại lòng tin của dân, uy tín của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 đã ra đời; nhiều cấp ủy Đảng đã tổ chức quán triệt; còn ông, ông có hy vọng đội ngũ cán bộ của ta sẽ thật sự "sạch” sau khi Nghị quyết đi vào cuộc sống, được thực hiện triệt để hay không?

Nếu đòi hòi đội ngũ cán bộ "sạch” ngay thì rất khó. Đảng cũng chỉ ra bệnh của các cán bộ là bệnh nặng. Bệnh nặng phải chữa dần dần. Không có thuốc thần hiệu nào giúp người đang bệnh nặng ngày mai lại khỏe mạnh giống như Thánh Gióng. Nhưng tôi tin vào quyết tâm chỉnh đốn Đảng. Tin rằng sẽ có đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch sau lần chỉnh đốn này. Tin ở Đảng trước hết tin ở mình. Trong chiến tranh người chỉ huy lúc ra trận không tin mình chiến thắng, làm sao thắng được. Muốn như thế phải loại bỏ tư tưởng chưa đánh đã thua. Người đảng viên cũng vậy, không tin Đảng đẩy lùi được thoái hóa, biến chất trong Đảng, làm sao Đảng trong sạch được. Thế nên, ba triệu đảng viên phải hành động, 87 triệu dân phải hành động vì sự nghiệp của Đảng, vì sự nghiệp của dân. Phải giữ vững niềm tin sẽ thắng lợi chứ vừa hành động đã có ngay kết quả giống như thần dược là không thể. Chúng ta phải sửa dần.

Một là, phải thức tỉnh để những công bộc tồi thấy được việc làm của mình là sai và dừng hành động đó lại. Hai là, đối với những cán bộ, đảng viên dao động về chính trị phải nhận thức lại. Phải dần dần mở đường cho người ta nhận ra sai lầm để sửa chữa. Con đường này không phải là xóa bỏ sạch trơn, mà là con đường cải tạo. Cải tạo với tinh thần, ai có khuyết điểm thì phải sửa chữa. Chúng ta hết sức hoan nghênh, thậm chí anh có thể bị xử lý kỷ luật, nhưng nếu sửa chữa được thì không kỷ luật mà còn nên nêu gương. Chỉ đến lúc không cải tạo được nữa, ngoan cố đối lập với quyền lợi của dân thì mới phải xử lý.

Vậy theo Trung tướng, chúng ta cần làm gì để có đội ngũ những công bộc hết lòng phụng sự nhân dân?

Đảng phải tự phê bình trước rồi mới phê bình sau. Nếu Đảng không tự phê bình, không muốn sửa chữa, thì phê bình đó chỉ mang tính khẩu hiệu. Những người không tự phê bình, nghe góp ý kiến mà không sửa, số đó cần bị loại ra. Làm được hay không trong Đảng phải tự nhận thức. Trong Đảng phải có cơ chế để dân giám sát đối với đảng viên từ cơ sở đến Trung ương. Nói chung, dân bầu ai, có quyền giám sát người ấy. Muốn sự giám sát của người dân tốt, phải nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận các cấp, đây là tổ chức quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Khánh Ly

Gửi cho bạn bè

Bản in