Cờ Tổ quốc ở cổng chào thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong) chẳng khác gì treo cờ rủ.

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) phát triển rộng khắp, hầu như mọi thôn làng đều có xây dựng cổng chào văn hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có nhiều điều cần phải được chấn chỉnh, như: cờ Tổ quốc, cờ phướn sau một thời gian treo ngoài trời bắt đầu bạc màu, thậm chí, còn bị rách hoặc bị quấn chặt vào cán cờ giống như treo cờ rủ; một số trụ cổng chào còn khắc câu đối thiếu tính giáo dục cộng đồng... Thiết nghĩ, để cổng chào văn hóa trở thành một nét đẹp, thể hiện sự trang trọng và tôn nghiêm, các địa phương cần chú trọng hơn nữa việc trang trí khánh tiết ở các cổng chào.

Can chu trong viec trang tri khanh tiet o cac cong chao - Anh 1

Can chu trong viec trang tri khanh tiet o cac cong chao - Anh 2

Trụ cổng chào thôn Diêu Phong (xã Hòa Nhơn) khắc câu đối thiếu tính giáo dục cộng đồng và nhiều lá cờ phướn bị rách.

A.D