(Xã hội) - LGM-30 Minuteman-3 là một trong những loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (ICBM) hiện đại nhất của Mỹ. Đồng thời, nó là một trong những thành phần vũ khí hạt nhân răn đe uy lực của quân đội Mỹ.

Tên lửa LGM-30 Minuteman-3 do tập đoàn Boeing sản xuất, dựa trên nền tảng công nghệ của các phiên bản tên lửa Minuteman-1 (chỉ mang được đầu đạn thông thường) và Minuteman-2 (trang bị đầu đạn hạt nhân) trước đó.