Hơn 300 người tham gia cùng nhiều xe chữa cháy, cứu nạn các loại đã tham gia buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy diễn ra trong đường hầm sông Sài Gòn từ 21h đến 23h ngày 5.11.