(CAO) Ngày 16 - 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 7, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Giám định tư pháp; thông qua dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật.

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc quyết định vấn đề mô hình tổ chức giám định pháp y cấp tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động giám định pháp y tại một số tỉnh và lấy ý kiến các cơ quan chức năng địa phương trong cả nước. Kết quả khảo sát và tổng hợp ý kiến của các địa phương cho thấy, tổ chức giám định pháp y hiện nay đang trong tình trạng thiếu thống nhất, manh mún.

Giám định viên Phòng Kỹ thuật Hình sự đang tiến hành giám định

Về dự án Luật Giám định tư pháp, vấn đề được các thành viên UBTVQH tập trung thảo luận và còn nhiều ý kiến khác nhau là mô hình tổ chức giám định tư pháp, có hay không quy định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, thành phố nằm trong hệ thống tổ chức giám định công lập về pháp y.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Tư pháp đề xuất 2 phương án. Thứ nhất, ở cấp tỉnh, sẽ không còn giám định viên pháp y thuộc phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh, mà tập trung hoạt động giám định pháp y vào tổ chức giám định pháp y thuộc ngành Y tế. Phương án thứ hai căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện thực tế của địa phương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi.

Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, quyết định trên cơ sở cân nhắc hết sức thận trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị vẫn trình ra Quốc hội cả hai phương án, nhưng có báo cáo giải trình cụ thể từng phương án một để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định. Dự kiến, Dự án Luật GĐTP sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào tháng 5 tới đây.