“Tôi tham gia BHXH từ tháng 2-2008 đến nay. Mức lương đóng BHXH từ tháng 2-2008 đến tháng 11-2010 là 1,1 triệu đồng, kể từ tháng 12-2010, mức lương đóng BHXH của tôi là 2,2 triệu đồng/tháng. Tôi dự sinh đầu tháng 2-2011. Công ty phải báo giảm lao động từ tháng nào? Thủ tục để hưởng trợ cấp thai sản, người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH không? Mức hưởng là bao nhiêu?”. Nguyễn Thị Lĩnh (TPHCM)

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Theo quy định của pháp luật BHXH, người sử dụng lao động sẽ thực hiện việc báo giảm lao động kể từ tháng người lao động bắt đầu nghỉ sinh con. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: sổ BHXH; bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con. Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con sẽ được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Khoản trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung đối với lao động nữ khi sinh con được căn cứ theo mức lương tối thiểu chung đang được áp dụng tại thời điểm hưởng chế độ thai sản (hiện tại là 730.000 đồng/tháng).