Thời đại công bằng rồi nên các "thím" cứ tránh hết ra để cho chị em chúng tôi... thể hiện.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 1

Anh ngồi xuống chân em cho đỡ mỏi chân nè.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 2

Cô em đưa vào trong kia hộ anh nhé.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 3

"Chịu khó" xách đồ lên nhà hộ anh.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 4

Hai cô đi cho "thẳng hàng" xem nào.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 5

Anh cầm túi em cho nhẹ, túi to này để em.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 6

Làm từ từ thôi chúng tôi còn học hỏi nữa chứ.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 7

Đi chậm lại chỉ đường hộ cái nào, tôi không nhìn thấy đường.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 8

Tránh ra chỗ khác cho người ta còn làm việc.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 9

Ối giời, người gì mà "nhẹ tênh" thế này.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 10

Bám chắc vào không là rơi đấy nhé.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 11

Lại gần đây anh ôm không ngã bây giờ.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 12

Những chàng trai "yếu đuối" của năm.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 13

Chồng cứ việc ngủ, mọi việc cứ để vợ lo.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 14

Các cô làm việc nghiêm túc nhé, tôi vẫn đang ở đây giám sát đấy.

Cac 'thim' tranh het ra cho chi em toi the hien - Anh 15

Để tôi đàn một bài cho các bà nghe nhé.