(ICTPress) - FPT cho biết, HĐQT Công ty đã quyết định thành lập "Hội đồng sáng lập FPT" trực thuộc HĐQT.

(ICTPress) - FPT cho biết, HĐQT Công ty đã quyết định thành lập "Hội đồng sáng lập FPT" trực thuộc HĐQT.

Hội đồng gồm 13 người, sẽ xây dựng, khuyến nghị cho HĐQT FPT về các biện pháp phát triển dài hạn và bền vững, các vấn đề trọng yếu, gìn giữ và phát triển các giá trị của FPT.

Trong đó gồm các toàn bộ 10 thành viên HĐQT khóa trước đang công tác tại FPT, gồm các ông, bà: Trương Gia Bình, Lê Quang Tiến, Bùi Quang Ngọc, Đỗ Cao Bảo, Hoàng Minh Châu, Trương Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thành Nam, Hoàng Nam Tiến, Trương Đình Anh, Nguyễn Điệp Tùng.

Ngoài ra, Hội đồng sáng lập còn bổ sung thêm 3 ông Trần Quốc Hoài (Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại FPT – FPT Trading), Lê Trường Tùng (Hiệu trưởng Trường ĐH FPT) và Phan Ngô Tống Hưng (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT).

Hội đồng sáng lập gồm toàn các lãnh đạo kỳ cựu của FPT.

Hội đồng sẽ đảm nhận nhiệm vụ do HĐQT FPT giao phó; Xem xét và khuyến nghị cho HĐQT về nhân sự cao cấp; Tư vấn, kiến nghị cho HĐQT các vấn đề liên quan tới chiến lược, phát triển dài hạn, bền vững, các vấn đề trọng yếu cho FPT, gìn giữ và phát triển các giá trị của FPT.

Các thành viên Hội đồng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của FPT; được gửi khuyến nghị, đề xuất tới HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Với việc vừa đưa tới 3/7 thành viên bên ngoài tham gia vào HĐQT, cùng với việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo thế hệ kế tiếp tại cả Tập đoàn mẹ và các công ty thành viên trong thời gian gần đây, quyết định thành lập một hội đồng tư vấn với toàn các lãnh đạo kỳ cựu thể hiện nỗ lực của FPT nhằm chuyển giao các thế hệ lãnh đạo một cách nhịp nhàng, xuyên suốt.

An Du