GiadinhNet - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, sẽ không cắt điện từ 0h đến 24h ngày 19/8 và từ 0h ngày 1/9 đến 24h ngày 3/9 đảm bảo cung cấp điện phục vụ các ngày lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, EVN Hà Nội có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, dự phòng cho các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao. Những địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND thành phố, các cơ quan văn hóa, thể thao, chính quyền quận, huyện trên địa bàn thủ đô Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng phải được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, hoặc bộ lưu điện dự phòng. D.Tiến