NDĐT - VN-index hôm nay lại giảm nhẹ, trong khi chỉ số HASTC giảm sâu, mất gần năm điểm. Tổng khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai sàn đều giảm, số mã giảm giá chiếm áp đảo.