Em sanh bé nhà cũng được gần ôt năm rồi. Sau khi sinh xong thì e già và xấu ghê lắm. Nay em muốn thay đổi làm một cuộc cách mạng cho bản thân nhưng e lại không biết trang điềm, cũng không biết chưng diện, cà tuần chỉ biết đến bộ đồng phục đi làm thôi. Các chị tư...

Em sanh bé nhà cũng được gần ôt năm rồi. Sau khi sinh xong thì e già và xấu ghê lắm. Nay em muốn thay đổi làm một cuộc cách mạng cho bản thân nhưng e lại không biết trang điềm, cũng không biết chưng diện, cà tuần chỉ biết đến bộ đồng phục đi làm thôi. Các chị tư vần giúp em thay đổì với nhé. Em xin cảm ơn.:Smiling: