Đến cuối tháng 7/2007, Việt Nam đã phát hiện được 130.260 người nhiễm HIV/AIDS; trong đó có 25.844 bệnh nhân AIDS, 14.507 người đã tử vong do AIDS.