CTCK Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra các bình luận về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2009 của Tập Đoàn Hòa Phát (HPG) và tiếp tục khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu này.

CTG: Bao nhiêu cổ phiếu có thể giao dịch ngày chào sàn? Vòng xoáy mới của thị trường chứng khoán Ngân hàng thận trọng hơn với cầm cố chứng khoán Theo thông tin công bố của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 Hòa Phát đã đạt doanh thu 3.675 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 682 tỷ đồng. Như vậy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Hòa Phát đã đạt 53% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm đã điều chỉnh, đây là kết quả rất khả quan trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang còn trong giai đoạn khó khăn. Mảng sản xuất và kinh doanh thép xây dựng vẫn là mảng hoạt động chính của Hòa Phát trong năm 2009. Sản lượng tiêu thụ thép trong 6 tháng đầu năm của Hòa Phát đạt 166.407 tấn, bằng 66% kế hoạch cả năm 2009 và cao hơn 17,3% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, do giá thép giảm mạnh nên so với cùng kỳ năm 2008 nên doanh thu của Hòa Phát giảm 26,3% và lợi nhuận giảm tương ứng 19,6%. Một điểm đáng lưu ý là biên lợi nhuận gộp của Hòa Phát đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2009 và đạt 25,7% so với biên lợi nhuận 15% trong năm 2008 và 17,1% trong năm 2007. Theo BVSC, lợi ích từ gói kích thích kinh tế đã góp phần lớn tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2009 của Hòa Phát. Sản lượng tiêu thụ của HPG đã tăng mạnh nhờ sự sôi động trở lại của lĩnh vực xây dựng bên cạnh đó các doanh nghiệp trong Tập đoàn đều được hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn, gián tiếp làm giảm chi phí. Ngoài ra biên lợi nhuận của tập đoàn được cải thiện do chi phí đầu vào giảm trong những tháng đầu năm. Và một phần lợi nhuận trong quý 1của HPG do hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Đánh giá về triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2009 của tập đoàn Hòa Phát, BVSC cho rằng sản lượng của Hòa Phát trong quý 3 nhiều khả năng sẽ giảm so với mức trung bình 2 quý đầu năm, chủ yếu do mùa mưa tại các tỉnh phía Nam và nhu cầu mua bán hạn chế vào tháng 7 Âm lịch. Sức tiêu thụ có thể sẽ tăng trở lại trong quý 4 và sản lượng tiêu thụ cả năm 2009 của Hòa Phát có thể sẽ vượt mức 300 nghìn tấn. Trong cả năm 2009, biên lợi nhuận gộp của toàn Tập đoàn (sau khi loại trừ phần hoàn nhập dự phòng) sẽ đạt ở mức khoảng 20%, cao hơn so với biên lợi nhuận tương ứng 17% trong năm 2008. BVSC tiếp tục khuyến nghị mua và nắm giữ đối với cổ phiếu HPG. Trong ngắn hạn, với mức giá thị trường ngày 24/7/2009 là 59.500 đồng/CP, cổ phiếu HPG đang được giao dịch với mức P/E là 17 và P/E forward 2009 là 12,2. Như vậy so với mức trung bình thị trường hiện tại là 17.x thì đây là mức giá khá hợp lý để đầu tư. Về dài hạn, BVSC đánh giá Hòa Phát là một cơ hội đầu tư khá hấp dẫn do đây là một Tập đoàn có quy mô lớn, có các hoạt động kinh doanh chính bền vững, đồng thời lại có tiềm năng tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận từ năm 2010 sau khi các dự án lớn của Tập đoàn chính thức đi vào hoạt động. Trong đó nổi bật là dự án Khu Công nghiệp Gang thép, dự án Xi măng Hòa Phát. Tuấn Nguyễn Theo BVSC