Mặc dù mới xuất hiện nhưng bóng cười đã trở thành một chất gây nghiện được dân chơi hiện nay rất ưa chuộng. Khi sử dụng nó, ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ là khôn lường.