(VOV) - “Luật Bảo hiểm Y tế sắp tới sẽ điều chỉnh, đối với trường hợp trái tuyến thì phải tăng tỷ lệ chi trả”, bà Tiến cho biết.

Chiều 17/4, phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình về một số nội dung liên quan đến chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế, từ năm 2009, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã chiếm 20%, tuyến huyện là 60%, tuyến tỉnh và trung ương 20%.

Việc phân tuyến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã góp phần không nhỏ trong việc giảm quá tải ở tuyến trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn tình trạng phân bố thẻ bảo hiểm y tế không đồng đều giữa các cơ sở y tế; thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế rườm rà, thời gian và thủ tục chuyển tuyến phức tạp và phiền hà; tình trạng bệnh nhân chưa đến mức chuyển tuyến trên nhưng bác sĩ điều trị vẫn viết giấy chuyển viện theo yêu cầu của bệnh nhân; tỷ lệ khám chữa bệnh trái tuyến có xu hướng tăng

Riêng năm 2012 có 11 triệu lượt người khám vượt tuyến. Sự phối hợp cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh chưa hiệu quả, thậm chí chưa thống nhất, gây phiền hà và ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh…

Trở lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới và giảm tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến, quá tải bệnh viện tuyến trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Luật Bảo hiểm Y tế sắp tới sẽ điều chỉnh, xem xét quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và đối với trường hợp trái tuyến thì phải tăng tỷ lệ chi trả lên. Bộ sẽ đề nghị với Bảo hiểm xã hội phân bố thẻ tại một số cơ sở và quy định về chuyển tuyến một số bệnh mãn tính sẽ rõ hơn dựa vào tiêu chí số giường bệnh, năng lực, số cán bộ. Bộ Y tế đã được Chính phủ phê duyệt đề án giảm tải bệnh viện trong đó có đề án Bệnh viện vệ tinh, Bác sỹ gia đình, và đây là những giải pháp căn cơ lâu dài để có thể tăng chất lượng tuyến dưới”.

Về vấn đề sử dụng và quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, năm 2012, bảo hiểm y tế chi khoảng 3.419 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2011. Từ năm 2010, quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo cân đối và bắt đầu có kết dư.

Đối với số tiền kết dư từ quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất và được Chính phủ đồng ý cho phép sử dụng toàn bộ số kết dư này để bổ sung vào quỹ dự phòng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như không để xảy ra tình trạng bội chi từ quỹ bảo hiểm y tế./.