Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a Pu-nô-mô Y-u-xgian-tô-rô (Purnomo Yusgiantoro) ngày 26-1 đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Nguyễn Hữu Dựng đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Bộ trưởng Y-u-xgian-tô-rô đã ca ngợi và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 với việc tổ chức thành công một loạt hội nghị. Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam trong năm In-đô-nê-xi-a làm Chủ tịch ASEAN 2011, hy vọng quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển. Hai bên sớm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng, đặc biệt về sự hợp tác giữa hải quân hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a cũng đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong việc tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng ASEAN trong năm 2010.

Theo TTXVN