Sáng 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

Bo Tai nguyen va Moi truong to chuc giao luu truc tuyen - Anh 1

Hình ảnh tại buổi giao lưu trực tuyến

Để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ nhanh những vướng mắc, bất cập của nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, sáng 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

Tính đến 11h sáng 7/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước đã nhận được gần 500 câu hỏi, trong đó nội dung về quản lý đất đai chiếm 64%, bảo vệ môi trường chiếm 14%.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục không cần thiết, giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

Việc lắng nghe ý kiến, phản hồi của nhân dân, doanh nghiệp là dịp để ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.