Trước đó, HĐQT của BKC đã thông qua phương án mua lại tối đa hơn 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để ổn định thanh khoản, gia tăng giá trị cho cổ đông.

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn (mã BKC - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc hủy phương án mua hơn 1 triệu cổ phiếu, tương đương 10% VĐL làm cổ phiếu quỹ.

Trước đó, HĐQT của BKC đã thông qua phương án mua lại tối đa hơn 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để ổn định thanh khoản, gia tăng giá trị cho cổ đông. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm mua lại nhưng không qua 10.000 đồng/CP.

BKC: Huy phuong an mua lai hon 1 trieu co phieu quy - Anh 1