Người lính trẻ bị đánh liên tiếp bằng gậy vào lưng vì không hoàn thành bài tập.

Mai Anh