Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thời gian từ 11/11/2011 đến 31/1/2012.

Tổng CTCP bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, mã BIC , thông báo nghị quyết HĐQT về mua cổ phiếu quỹ.

Công ty đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Thời điểm đăng ký mua từ 11/11 đến 31/01/2012. Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận để lại và chưa phân phối.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (2/10), giá cổ phiếu của BIC đạt 6.000 đồng/cp, tăng 1,7% so với phiên giao dịch trước đó.

Trong quý III, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt hơn 108 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng và 55 tỷ đồng trong 9 tháng.

Bảng biến động giá cổ phiếu của BIC trong 1 tháng

Nguồn Gafin

Nguồn DVT.vn