Gặp Thành ở giữa sân trường, "cậy" có hai trợ thủ, Tiến gây sự với bạn. Hai bên xô xát bằng dao khiến một học sinh chuẩn bị thi vào cấp 3 tử vong.