Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là tuyến điều trị cao nhất tại địa phương, tập trung giải quyết hầu hết các ca bệnh khó. Với trách nhiệm nặng nề đó, tập thể cán bộ, thầy thuốc và nhân viên ở đây đã luôn phấn đấu với tinh thần  “Tất cả vì người bệnh”.