(aFamily) - Lần đầu tiên hình thức triển lãm tranh online dành cho thiếu nhi có mặt tại Việt Nam trên Socnhi.com từ ngày 29/5/2009.