Bang xanh, bang đỏ, và bang chiến địa là gì? Vì sao bang chiến địa lại mang tính quyết định người thắng cuộc trong đường đua vào Nhà Trắng?