Chính sách tài chính, thuế được kỳ vọng sẽ giúp điều tiết thị trường hiệu quả.