Nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows đã trở thành sự lựa chọn cho rất nhiều doanh nghiệp ngày nay. Cùng với sự ra đời của Windows Server 2008, rất nhiều tổ chức đã tiến hành nâng cấp lên hệ điều hà...