Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Bá Đức. Đề tài: Lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức.

Bao ve luan an - Anh 1

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm; Mã số: 62.38.70.01

Thời gian: 8 giờ, ngày 01-12-2016.

Địa điểm: Hội trường 201, Nhà khách Phương Nam, Bộ Công an, số 252 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.