(VietNamNet) - Bão số 1 tuy được xác định không tiến thẳng vào đất liền nhưng sức gió vẫn mạnh. Ban chỉ đạo PCLBTW đã có công điện chỉ đạo các địa phương đối phó với cơn bão.