T.Ngọc (Theo BBC)

(Cadn.com.vn) - Sử dụng băng dính, các nhân viên của công viên thiên nhiên Claire Travers đã vá một quả trứng kiwi bị hư vỡ mà họ tìm thấy trong tự nhiên. Sự khéo léo của họ được đền đáp, và chú kiwi non đã nở 11 ngày sau đó. Kiwi đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi chỉ còn 68.000 con trong tự nhiên, và giảm đi khoảng 1.000 con mỗi năm.

Bang dinh cuu chim kiwi - Anh 1