(HNM) - Ngày 9-5, tại Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã diễn ra hội thảo đánh giá thực trạng và bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.