Ngày 11.11 lại là một ngày với nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ phản đối chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Nhiều người lo ngại chiến thắng của tỉ phú bất động sản sẽ giáng một đòn mạnh vào quyền dân sự.