Các bạn trẻ Sài Gòn sẽ hóa trang thành ai tối Halloween.

Khải Trần