Tối 14/11, tại Hà Nội, liên địa bàn khu dân cư số 3, 4, 5 (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016).

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho khu dân cư số 3, 4, 5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đến dự và chung vui cùng với khu dân cư.

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 2

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Ngày hội.

Trong năm 2016, cộng đồng liên địa bàn khu dân cư số 3, 4, 5 đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ sau 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 3

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho một số gia đình tiêu biểu tại khu dân cư số 3, 4, 5.

Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư, tổ dân phố.

Tổ chức Mặt trận không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, qua đó vận động tập hợp và phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và "Quy chế dân chủ ở cơ sở", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", "nếp sống văn hóa trong việc tổ chức Cưới, Tang lễ, Lễ hội", "nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội". Quan tâm chăm lo xây dựng MTTQ và các tổ chức thành viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, nâng cao vị thế và vai trò của Mặt trận.

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 4

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho một số hộ gia đình tại khu dân cư số 3, 4, 5.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam, đưa phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những kết quả đạt được của liên địa bàn khu dân cư số 3, 4, 5 trong thời gian qua, những kết quả này đã đóng góp to lớn vào thành quả của phường Điện Biên.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định đây là địa bàn quan trọng của phường nơi có những cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và cũng là nơi đón nguyên thủ các nước trên thế giới và các đoàn khách quốc tế.

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 5

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư số 3, 4, 5.

Bên cạnh đó, đây cũng là địa bàn dễ xảy ra điểm nóng của Thủ đô và cả nước.

Tuy nhiên, phường Điện Biên nói chung và khu liên dân cư 3, 4, 5 nói riêng đã luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và an toàn xã hội lên hàng đầu từ đó góp phần to lớn vào việc bảo đảm an ninh cho Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng biểu dương chính sách an sinh, xã hội, chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách, phong trào văn hóa, văn nghệ phong phú.

Đảng bộ phường đã xây dựng hệ thống chính trị trong địa bàn trong sạch, vững mạnh với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%, tổ dân cư văn hóa đạt trên 72%.

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 6

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng với vai trò tập hợp, đoàn kết, năng động của lãnh đạo phường, thời gian tới phường Điện Biên nói chung và khu liên dân cư 3, 4, 5 nói riêng sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa, giữ vững nhiệm vụ chính trị, trật tự trên địa bàn và vai trò của Ban công tác Mặt trận sẽ được phát huy tốt hơn nữa trong việc thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thamm gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phản biện xã hội và giúp đỡ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, là sợi dây kết nối giữa các hộ dân cư với chính quyền, đảng bộ.

Từ đó góp phần xây dựng thủ đô xứng đáng là thành phố vì hòa bình, trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Ban cong tac Mat tran la soi day ket noi giua nhan dan voi chinh quyen - Anh 7

Hà Ngân

Từ khóa

Đặng Thị Ngọc Thịnh 86 năm MTTQ Ngày hội đại đoàn kết Phó Chủ tịch nước