VIT - Các kênh truyền thông trung ương Trung Quốc ngày hôm nay (29/5) cho biết, Bắc Kinh đã chính thức mời Đài Loan tiếp tục thực hiện nhiều hơn các cuộc hội đàm. Đây là kết quả của việc tân Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cử - một chính khách thân Trung Quốc – lên nắm quyền.