(CAO) Theo báo cáo của hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái (Ninh Thuận) thì 9 tháng đầu năm, hạt đã xử lý 295 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 63 vụ; khai thác rừng trái phép 212 vụ; phá rừng trái phép 04 vụ. Còn lại là các vi phạm khác.

Lâm sản bị Hạt kiểm lâm Bác Ái tịch thu Hạt Kiểm lâm Bác Ái đã xử phạt tiền 78 vụ, tịch thu tang vật 71 vụ. Tổng số tiền xử phạt là 456 triệu 834 ngàn đồng thu nộp ngân sách. Mặc dù lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng (chỉ có 16 người) nhưng nhờ có sự phối hợp tốt với các chủ rừng cùng với chính quyền địa phương nên tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện Bác Ái 9 tháng đầu của năm 2010 có giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.