Thu thuế giá trị gia tăng của ngành hải quan sau 10 tháng đã vượt dự toán cả năm tới 7,12%, tương ứng đạt 107,45 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 31/10/2011, số thu ngân sách nhà nước toàn ngành ước đạt 176 nghìn tỷ đồng, bằng tới 97,4% dự toán năm do Quốc hội và Chính phủ giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

So với tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng được Tổng cục Thống kê ước tính khoảng 529,9 nghìn tỷ đồng, số thu hải quan chiếm tỷ lệ xấp xỉ 33,2%.

Điểm đáng chú ý trong số thu hải quan kể trên là thu từ thuế giá trị gia tăng sau 10 tháng đã vượt dự toán cả năm tới 7,12%, tương ứng đạt 107,45 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, thu từ thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt cũng “theo kịp” kế hoạch đề ra, bằng 85% dự toán, tương ứng với số thu trên 68,4 nghìn tỷ đồng. Còn lại, các khoản thu khác cũng đem về ngân sách thêm 145 tỷ đồng.

Về nguyên nhân tăng thu, theo Tổng cục Hải quan, đóng góp vào mức thu tăng so với cùng kỳ, khoảng gần 29 nghìn tỷ đồng giá trị tuyệt đối, riêng việc tăng kim ngạch xuất nhập khẩu đã thêm vào 23,255 nghìn tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ gần 80,3%.

Thông tin liên quan là tính đến hết tháng 10/2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt khoảng 164,4 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2010. Trong số mặt hàng xuất khẩu đóng góp lớn vào ngân sách, đáng chú ý là yếu tố giá đã tác động lớn tới kim ngạch và số thu hải quan.

Cụ thể, xuất khẩu dầu thô đạt 6,99 triệu tấn với giá trị kim ngạch 6,118 tỷ USD, tăng 6,7% về lượng nhưng tới 56,7% về trị giá so với cùng kỳ; than đá đạt 14,12 triệu tấn, trị giá 1,333 tỷ USD giảm 7,8% về lượng nhưng tăng 7,8% về trị giá…

Nguyên nhân thứ hai, cũng theo Tổng cục Hải quan, là do thay đổi tỷ giá (tăng lên 20.683 đồng/USD) làm tăng thu khoảng 5 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 17,3%.

Thứ ba, việc ngành hải quan tăng cường thu hồi nợ thuế cũng góp thêm khoảng 709 tỷ đồng khác vào số thu tính đến 31/8/2011.