(NLĐ) - Nhân dịp bà Cù Thị Hậu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, được Đại hội lần thứ IV Hội Người cao tuổi Việt Nam bầu làm chủ tịch hội nhiệm kỳ 2011-2016, chiều 11-11, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Thu Hồng đã đến thăm và chúc mừng

Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập tháng 10-1995, hiện có hơn 7 triệu hội viên trong tổng số hơn 8 triệu người cao tuổi, chiếm gần 10% dân số cả nước. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của bà Cù Thị Hậu đối với phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trước đây; bày tỏ tin tưởng trong vai trò, nhiệm vụ mới, bà Cù Thị Hậu sẽ tiếp tục có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bà Cù Thị Hậu (thứ hai từ trái qua) đón nhận lẵng hoa chúc mừng

của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng

Ông Đặng Ngọc Tùng khẳng định: Người cao tuổi Việt Nam là lớp người có công lớn với đất nước, từng trải qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của người cao tuổi lại càng quan trọng. Đó là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trụ cột đời sống tinh thần trong mỗi gia đình; nêu gương cho con cháu chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ môi trường sống, đóng góp để kinh tế phát triển, xã hội văn minh.