(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Âu Việt (HNX: AVS).

Theo đó, ông Tô Xuân Thanh, chồng bà Nguyễn Thị Vân - Phó Tổng giám đốc AVS đăng ký mua 500,000 cp từ ngày 19/10 đến ngày 14/12 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Trước đó ông Thanh đăng ký vừa mua vừa bán 500,000 cp AVS trong thời gian từ 27/08 đến 04/10 với cùng mục đích trên nhưng chỉ bán được 500,000 cổ phiếu và không mua được cổ phiếu nào. Như vậy, hiện tại, ông Thanh không còn sở hữu cổ phiếu nào của công ty này.