(HNM) - Sau hơn một năm phát sóng thử nghiệm (10-10-2010), hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình kỹ thuật số của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11-11-2011.

AVG cung cấp các chương trình truyền hình trên hai hạ tầng là truyền hình số mặt đất (DTT) và truyền hình số vệ tinh (DTH). Có thể coi đây là dấu mốc trong lịch sử ngành truyền hình Việt Nam khi có thêm nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mới trên thị trường.

Hệ thống truyền dẫn phát sóng của AVG được xây dựng với định hướng vào hai mục tiêu chính: đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và bảo đảm an ninh nội dung - thông tin cũng như an toàn phát sóng cho toàn hệ thống. Sau khi phát sóng chính thức, hệ thống truyền dẫn của AVG sẽ cung cấp dịch vụ đơn tuyến từ ngày 11-11-2011 đến hết năm 2011 và cung cấp dịch vụ rộng rãi bắt đầu từ ngày 1-1-2012. AVG dự kiến sẽ cung cấp đầu thu (set - top - box) cho người sử dụng với 3 gói kênh có cước phí sử dụng dịch vụ hằng tháng ở mức thấp.