(Vitinfo) - Nhà sản xuất máy tính xách tay nổi tiếng – Asus vừa giới thiệu 3 mẫu laptop mới dành cho doanh nhân. Các mẫu mới bao gồm: F8P, U3S và U6S.