Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 8 sẽ khai mạc vào hôm nay 4.10 tại Brussels, Bỉ với chủ đề "Chất lượng cuộc sống vì hạnh phúc và phẩm giá của mọi người". Hội nghị này là hoạt động quan trọng nhất tổ chức 2 năm/lần của khuôn khổ đối thoại và hợp tác liên châu lục được thành lập cách đây 14 năm.

Từ đó đến nay, ASEM đã định hình và phát triển, đã đạt được không ít thành tựu. Tuy nhiên, trong thực chất ASEM vẫn chưa khai thác và tận dụng triệt để mọi tiềm năng và cơ hội mà sự hợp tác liên châu lục có thể đưa lại cho cả 2 bên. Chủ đề của hội nghị cấp cao năm nay như thể có liên hệ mật thiết đến chủ đề của cuộc họp mới rồi của LHQ kiểm điểm quá trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Những vấn đề đặt ra trong chương trình nghị sự rất cấp bách, chẳng hạn khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững, khủng bố... nhưng không phải mới và chẳng thể dễ dàng gì đối với ASEM. Trong quá trình giải quyết những vấn đề ấy cho tới nay chưa thấy đậm nét vai trò và tác động của ASEM. Chính vì thế, thách thức lớn nhất đối với thành công của hội nghị lần này là vừa đề cao được vị thế của ASEM, lại vừa tăng cường hơn nữa tính thiết thực của khuôn khổ hợp tác này đối với từng quốc gia thành viên, châu lục và thế giới. Việc kết nạp Nga, New Zealand và Úc là dấu mốc quan trọng đối với ASEM, nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề lớn là kết hợp hài hòa giữa chiều sâu và chiều rộng. Mở rộng để mạnh thêm lên và tăng cường liên kết theo chiều sâu để phù hợp với quy mô mới. Hội nghị này sẽ cho thấy ASEM đã sẵn sàng về quyết tâm và ý tưởng để vượt qua thách thức đó hay chưa. La Phù