Tổng cục ĐBVN đề nghị Ban QLDA 3, Cục QLXD đường bộ áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội trong bảo trì đường bộ QL10.

Ap dung cong nghe cao boc tai sinh nguoi trong bao tri Quoc lo 10 - Anh 1

Áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội trong bảo trì đường bộ QL10 (ảnh minh họa)

Theo Tổng cục ĐBVN, trong thời gian qua, việc áp dụng trên một số tuyến quốc lộ cho thấy công nghệ này đã cải thiện đáng kể cường độ áo đường, giảm thiểu vật liệu đổ thải, thời gian thi công nhanh.

Do đó, để tiếp tục áp dụng thí điểm công nghệ này, trên cơ sở đề nghị của Cục QLĐBI về việc áp dụng Công nghệ cào bóc tái sinh nguội vào dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km6+500-Km25, Quốc lộ 10 đã được ghi kế hoạch sửa chữa năm 2017 tại Quyết định số 2762/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT.

Tổng cục ĐBVN đề nghị Ban Quản lý dự án 3 chỉ đạo tư vấn khảo sát thiết kế lập hồ sơ thiết kế dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km6+500-Km25, Quốc lộ 10 phải lập ít nhất 2 phương án, trong đó bắt buộc phải có 1 phương án áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh để so sánh lựa chọn. Đồng thời, Cục Quản lý xây dựng đường bộ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Tổng cục ĐBVN xem xét phê duyệt.

Trần Kim