Ngay từ set đấu thứ nhất, Federer đã tỏ ra áp đảo đối thủ.