(VTC News) - Sáng 17/4, tàu hộ vệ đạn đạo Lan Châu 170 và tàu hộ tống Hoành Thủy 572 thuộc hạm đội Nam Hải Trung Quốc tuần tra gần Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu Hoành Thủy xuất phát hôm 10/4

Các nhân viên trên tàu Lan Châu hôm 13/4

Tàu Hoành Thủy và tàu Lan Châu diễn tập mô phỏng bổ sung hôm 14/4

Hạm đội Nam Hải tập bắn đạn thật trên biển Tây Thái Bình Dương

Hạm đội tàu chiến Nam Hải Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Tây Thái Bình Dương

4 tàu chiến của hạm đội Nam Hải Trung Quốc

4 tàu chiến của hạm đội Nam Hải Trung Quốc luyện tập bắn pháo trên biển Thái Bình Dương

Tàu 572 của hạm đội Nam Hải Trung Quốc đi tuần

Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tuần gần đảo Điếu Ngư/Senkaku sáng nay, 17/4