(Toquoc) - Bản báo cáo của Cơ quan đánh giá tình báo Mỹ NIE công bố hôm 3/12 đã làm cho lãnh đạo các nước đồng minh của Washington là Anh và Pháp không thể ngồi yên.