Nhìn lại những hình ảnh về anh hùng Núp - Người Anh hùng của dân tộc Việt Nam và là người anh kết nghĩa của lãnh tụ Cuba Fidel Castro vừa qua đời.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 1

Khi cuốn tiểu thuyết Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và phát hành chủ yếu tại Cu Ba, Chủ tịch Fidel Castrol đã đọc và biết đến Anh hùng Núp. Năm 1964, Nhà nước Cu Ba đã mời Anh hùng Núp sang thăm. Tại lần gặp gỡ này, hai người anh hùng ở hai đầu địa cầu đã kết tình huynh đệ. Fidel là em kết nghĩa của Anh hùng Núp, nhỏ hơn ông 12 tuổi.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 2

Anh hùng Đinh Núp (sinh ngày 2/5/1914, mất ngày 10/7/1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na có nhiều công lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông sinh ra tại làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện KBang, tỉnh Gia Lai.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 3

Anh hùng Núp trong một lần nói chuyện cùng huyền thoại Che Guevara.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 4

Anh hùng Núp và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh tại Pleiku năm 1984.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 5

Anh hùng Núp trong một buổi báo cáo công tác và chụp ảnh cùng Bác Hồ.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 6

Anh hùng Núp trong một buổi báo cáo công tác và chụp ảnh cùng Bác Hồ.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 7

Anh hùng Núp gặp Bác Hồ tại trường Dân Tộc Trung ương năm 1959.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 8

Anh hùng Núp cùng Bí thư tỉnh ủy Gia Lai đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Pleiku năm 1989.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 9

Ông thăm những người đồng chí Cuba.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 10

Anh hùng Núp, ông Trần Văn Bình và Anh hùng Kpă Klơng.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 11

Anh hùng Núp, Anh hùng Rơ Chăm Ơk, Kpă Klơng, Kpuih Thu và ông Nguyễn Thế Minh tại mặt trận B3 năm 1972.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 12

Anh hùng Núp tại bãi biển Cuba trong chuyến thăm Cu Ba năm 1964. Tại đây, ông đã kết nghĩa anh em với lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người vừa qua đời ngày 25/11/2016.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 13

Anh hùng Núp cùng đồng bào đào chông bẫy giặc năm 1943.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 14

Anh hùng Núp tại lễ khởi công thủy điện Ialy.

Anh hung Nup - Nguoi anh ket nghia cua lanh tu Cuba Fidel Castro - Anh 15

Chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người.