Superman Buffon; Quá khó cho Pep; Tẹt háng;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 1

Ai rồi cũng trưởng thành. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 2

Thay đổi chóng mặt. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 3

Superman Buffon. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 4

Iu 1 lần rồi thôi. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 5

Quá khó. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 6

Tẹt háng. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Lang nhang' nhu Bay cao; FC Thuoc Nhuom va cu soc 1 ty bang - Anh 7

Câu hỏi không lời giải. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:50 19/10/2016