Cuộc chơi hi-end, suy cho cùng là cố gắng tái tạo lại âm thanh trung thực nhất như lúc thu vào.