Chi nhánh Agribank Đoan Hùng đã không ngừng nỗ lực đưa nguồn vốn đến với nông dân, tạo mọi điều kiện để giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, huyện Đoan Hùng đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Cho đến nay, sau 5 năm thực hiện, hầu hết các xã trong huyện đã đạt từ 9 đến 15 tiêu chí, riêng xã Chí Đám và xã Minh Tiến đạt 17/19 tiêu chí. Chi nhánh Agribank Đoan Hùng đã không ngừng nỗ lực đưa nguồn vốn đến với nông dân, tạo mọi điều kiện để giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Agribank chi nhanh Doan Hung: Nang cao chat luong phuc vu - Anh 1

Agribank chi nhánh Đoan Hùng.

Đồng hành cùng sự phát triển chung của huyện, thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân, Agribank Chi nhánh Đoan Hùng đã mở rộng diện cho vay khu vực nông thôn. Đầu tư tín dụng các dự án trồng trọt và chăn nuôi, các trang trại, gia trại, hợp tác xã, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chú trọng đầu tư cho các hộ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên vốn trung và dài hạn đầu tư cho các cơ sở, dịch vụ cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mở rộng đầu tư tín dụng xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở như đường giao thông nông thôn, cầu cống, hệ thống điện, xuất khẩu lao động, các nhu cầu tiêu dùng phục vụ đời sống dân cư.

Với phương châm “đi vay để cho vay”, bằng nhiều biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn, tính đến cuối tháng 10/2015, tổng nguồn vốn huy động của Chí nhánh đạt 783,8 tỷ đồng (kể cả ngoại tệ quy đổi), đạt 101% kế hoạch năm, tăng 75 tỷ so với năm 2014. Kết hợp với nguồn vốn các dự án, vốn ngân sách nhà nước, Chi nhánh đã đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu vay của khách hàng để phát triển sản xuất thường xuyên.

Khi có được nguồn vốn dồi dào, Chi nhánh Agribank Đoan Hùng đã không ngừng nỗ lực đưa nguồn vốn đến với nông dân, tạo mọi điều kiện để giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Đến nay, trên 80% số hộ nông dân trong huyện đã được tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ của Chi nhánh để đầu tư mở mang sản xuất. Tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 554 tỷ đồng với trên 5300 hộ vay, chiếm tỷ lệ trên 54% tổng dư nợ. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là 542 tỷ đồng, trong đó xã Chí Đám 37 tỷ đồng, xã Minh Tiến 19 tỷ đồng. Nợ xấu giảm xuống còn 0,5% tổng dư nợ.

Ngoài ra Chi nhánh còn đáp ứng cho vay theo nhu cầu đời sống 74 tỷ đồng với trên 1300 khách hàng, chiếm 5,5% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi mà nhiều hộ dân ở Đoan Hùng đã vươn lên thoát nghèo trở thành giàu có, điển hình như: Ông Triệu Quốc Trung, nuôi trên 50 lồng cá ở xã Hùng Long, cho thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng, Ông Vũ Hồng Thực thôn 7 xã Vân Du, ông Trần Xuân Chính thôn 4 xã Phong Phú, ông Bùi Ngọc Nga xã Bằng Luân tham gia dự án trồng bưởi đặc sản, mỗi năm thu nhập cũng lên đến trên 300 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Học xã Ca Đình, ông Nguyễn Văn Phán xã Quế Lâm, làm trang trại đồi rừng và chăn nuôi trăn rắn mỗi năm cũng có lãi vài trăm triệu…

Cùng với công tác tín dụng, các hoạt động dịch vụ của Chi nhánh cũng đã có mức tăng trưởng khá, nhất là dịch vụ phát hành thẻ ATM, đến nay Chi nhánh đã phát hành 8815 thẻ, đạt 100% kế hoạch, số dư trên tài khoản thẻ 47 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch; Chi trả kiều hối 3,3 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch.

Ngoài ra các dịch vụ trả lương qua tài khoản, cho vay thấu chi, sử dụng dịch vụ SMS, bảo hiểm ABIC…đều có mức doanh số đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Agribank Đoan Hùng cũng đã tích cực hỗ trợ an sinh xã hội, góp phần hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho người nghèo, giảm nghèo bền vững tại địa bàn như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ làm đương giao thông...

Có thể khẳng định, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Agribank chi nhánh huyện Đoan Hùng đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhất là nhiệm vụ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng ngày càng phồn thịnh, giàu đẹp.

Trong thời gian tới, Agribank Đoan Hùng sẽ tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời phấn đấu đạt trên 800 tỷ đồng dư nợ năm.

Thái Sơn/KD&PL