Công ty đồng thời bổ nhiệm 5 thành viên khác thay thế.

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (mã AGR ) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Theo đó, AGR quyết định miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Kim Hậu, ông Lê Văn Minh, bà Vũ Thị Thúy Hà, ông Trần Anh Tuấn.

Đồng thời, AGR quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Phúc, ông Lê Văn Hùng, ông Lê Quốc Tuấn, bà Đặng Thị Thanh Hảo, ông Nguyễn Thanh Kỳ làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014.

Hội đồng quản trị AGR

Nguồn: HSX

Theo Khampha/HSX